Ik

Yvette Buyserd – De Cultuurtolk Duurzame gedragsverandering is de rode draad in mijn loopbaan Even voorstellen:Mijn naam is Yvette Buyserd en mijn bedrijf heet De Cultuurtolk. Dat leek mij als antropoloog een treffende naam. Onder deze naam begeleid ik sinds 2009 ervaren managers en medewerkers in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de sector

Bellen