Informatie

Voor diegene die onvrijwillig ontslagen wordt

De Wet Werk en Zekerheid
Iedere werknemer die twee jaar in dienst is geweest, krijgt bij onvrijwillig ontslag een transitievergoeding. Bij een dienstverband van korter dan 10 jaar heeft de werknemer recht op 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Bij dienstverbanden van langer dan 10 jaar bedraagt de vergoeding 50% van het maandsalaris per dienstjaar. Voor werknemers boven de 50 bestaat recht op 50% van het maandsalaris per dienstjaar. Deze vergoedingen moeten ook betaald worden bij ontslag via het UWV. De maximum vergoeding bedraagt € 75.000,- of een jaarsalaris.

Ga voor een berekening van jouw transitievergoeding naar de site van de overheid: mijnwerkenzekerheid.nl.

Investeren in langer doorwerken
De intentie van de wetgever achter de transitievergoeding is om de overgang van werk naar werk zo soepel mogelijk te laten verlopen en werkeloosheid te voorkomen. Nu we allemaal langer doorwerken tot 67 jaar, zal het volgen van een opleiding of outplacementbegeleiding een hoog rendement kunnen opleveren, niet alleen in toekomstig salaris, maar ook in werkplezier. De vraag op de arbeidsmarkt verandert snel. Door te investeren in je loopbaan zul je ‘wendbaar en weerbaar’ worden en aantrekkelijk blijven voor werkgevers.

Bespaar 21%
Indien je bij vertrek besluit jouw transitievergoeding (deels) in te zetten voor begeleiding en/of opleiding, bespreek dit dan met je werkgever, want door te factureren via je werkgever, bespaar je 21% BTW afdracht.

Bellen