Samenwerken

Samenwerken De Cultuurtolk werkt samen met organisaties en anderen die aansluiten bij haar missie en werkwijze. Sociaal Fonds Podium Kunsten (SFPK) Werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector hebben de handen ineengeslagen om de duurzame inzetbaarheid van mensen die in deze prachtige sector actief zijn een flinke impuls te geven. Hiervoor is het sectorplan

Bellen