Het verlies van je werk

Het verlies van je werk is (vaak) een traumatische gebeurtenis. Je ervaart het als meer dan alleen het wegvallen van je inkomen. Werk is één van je zekerheden. Het komt tegemoet aan je fundamentele behoeftes als veiligheid, status, zekerheid, zelfvertrouwen, en erbij horen. Allemaal zaken die bij een vaste baan vanzelfsprekend lijken. Als je net ontslagen bent, vallen deze zekerheden (tijdelijk) weg. Vaak is er aan het ontslag een langere periode van onzekerheid voorafgegaan. Rouw komt ervoor in de plaats.

Die rouw als reactie op ontslag, is de ‘keerzijde’ van het hechtingsproces en de loyaliteit, waarmee je je hebt verbonden aan je baan en aan alles wat daarbij hoort. Rouwprocessen zijn belangrijk om het verlies van je baan te verwerken en een nieuw perspectief op je toekomst te krijgen.

Verschillende stadia
De term rouwverwerking wordt normaal gesproken gebruikt nadat een dierbare is overleden, maar ook in het geval van baanverlies door ontslag kun je verschillende stadia van rouw ervaren. De verschillende fasen helpen je bij het verwerken van je verdriet door ontslag en werkloosheid.

Fase 1: Ontkenning
In deze fase van rouw zie je vaak dat mensen het ontslag niet onder ogen willen zien.

Fase 2: Boosheid
Het is goed mogelijk dat je boos bent op je werkgever. Die heeft je immers op straat gezet. Ook kan het zijn dat je de schuld geeft aan adviseurs die tekortgeschoten zijn. Dit helpt bij je rouwverwerking aangezien het gevoel van verdriet wordt onderdrukt door je op te winden over de schuldvraag. Ook gedachten van wraak kunnen tijdens deze fase opspelen.

Fase 3: Marchanderen/onderhandelen
Als je merkt dat protesteren en boosheid niet helpen, kan je proberen het verlies van je baan te verwerken door doelen te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door naar de rechter te stappen en het ontslag aan te vechten. Of financiële compensatie te vragen voor het geleverde werk en de inkomstenderving.

Fase 4: Depressie
Als protesteren tegen je baanverlies geen zin meer heeft en er te weinig compensatie is geboden, kan het voorkomen dat je in een depressie raakt, of symptomen van stress vertoont.

Fase 5: Acceptatie
Je bent in het laatste stadium aangekomen van de rouwverwerking: je hebt het baanverlies geaccepteerd. Pas na de acceptatie is er ruimte voor nieuw perspectief, nieuwe actie en kun je actief op zoek naar nieuw werk.

In het verwerken van verlies zijn veelvoorkomende patronen te benoemen. Verwerken heeft als doel het loslaten van wat ooit was. Daarmee bewust aan de slag gaan, vergroot de kans om een volgende stap te kunnen maken. Een coach kan jou helpen om dit proces te doorlopen, zodat je de volgende stap kunt maken.

 

Bellen