Bevlogen Doel

Transforming Cultures, Transforming Lives

Wat mij drijft is mijn passie om bij te dragen aan bevlogenheid van mensen. Dat probeer ik te doen door hen inzicht te geven in hun drijfveren. Inzicht geeft aanzet tot verandering en ontwikkeling. Het geeft mensen de mogelijkheid om eigen keuzes te maken gebaseerd op hun drijfveren. Zo geven zij zelfsturing aan hun leven vanuit eigenheid.
Iemand die ik zeer bewonder voor haar bevlogen inzet  is Hanne de Bruin. Hanne en ik zijn in 1985 op een cultureel uitwisselingsverdrag tussen universiteiten naar India afgereisd. Hanne ging naar Madras, ik naar New Delhi. Van tijd tot tijd ontmoetten wij elkaar.

Hanne raakte betrokken bij lepra. Via het traditionele theater Kattaikkuttu werd er voorlichting gegeven aan het publiek. Hanne bedacht samen met Rajagopal, die artistiek directeur was, een manier om met theater lepra te lijf te gaan. Uiteindelijk is zij met hem getrouwd en heeft zij samen met hem in 1990 de Kattaikkuttu Sangam (www.kattaikkuttu.org) opgericht – een vakvereniging van professionele acteurs en musici uit het Kattaikkuttu theater. Het is hun missie om de traditionele Zuid-Indiase theatervorm Kattaikkuttu in te zetten voor sociale en economische verbetering en emancipatie.

Zij gebruiken Kattaikkuttu als een middel om achtergestelde, rurale jongens en meisjes te trainen zodat zij hun persoonlijke en professionele kwaliteiten kunnen inzetten om hun eigen keuzes te maken. Goed onderwijs en artistieke training zijn krachtige instrumenten om de vicieuze cirkel van chronische armoede te doorbreken en mensen mondiger te maken. Het maakt hen bewust van hun eigen kwaliteiten en maakt dat zij beter kunnen opkomen voor zichzelf. Kattaikkuttu is zo een platform waar de spelers hun sociale en artistieke behoeften kunnen vormgeven en kenbaar maken aan het publiek. Zo dragen zij bij aan een verandering in hun eigen leven en dat van hun publiek.

Met De Cultuurtolk wil ik een steentje bijdragen aan Kattaikkuttu. Van de opbrengst van elk coachingstraject gaat € 10 naar de Stichting Kattaikkuttu.

Bellen