Neem zelf de regie over je werkgeluk!

‘Happiness is not something ready made, it comes from your own thoughts and actions’  Dalai Lama

Als we bedenken dat ieder van ons zo’n 80.000 uur van ons leven besteed aan werken, dan is het zinnig om eens stil te staan bij de vraag: wat maakt mij gelukkig in het werk? En hoe kan ik daar invloed op uitoefenen?

Wanneer jij en ik met plezier naar ons werk gaan en voldoening halen uit onze werkzaamheden, ervaren we werkgeluk. De mate waarin iemand werkgeluk ervaart wordt vooral bepaald door het gedrag dat iemand vertoont en slechts in mindere mate door werkomstandigheden. Het zijn vooral de persoonlijke keuzes die iemand maakt en de wijze waarop iemand omgaat met zijn of haar werkomstandigheden die bepalen of iemand zich gelukkig voelt.

Onderzoekers veronderstellen dat werkgeluk één van de beste voorspellers van performance is. Zij ontdekten dat de volgende 5 persoonlijke factoren het gevoel van geluk op de werkvloer beïnvloeden:

  1. Bijdrage: de inspanning die iemand levert voor de organisatie en het eigen beeld hiervan.
  2. Overtuiging: het gevoel effectief en efficiënt te kunnen werken en flexibel te zijn.
  3. Cultuur: de mate waarin iemand het gevoel heeft binnen de organisatie te passen.
  4. Toewijding: de mate van gedrevenheid die iemand in zijn of haar werk kwijt kan.
  5. Zelfvertrouwen: het geloof dat iemand heeft in zijn of haar functioneren.

Daarnaast spelen 3 omgevingsfactoren een grote rol, die invloed hebben op ons persoonlijk gevoel van werkgeluk:

  1. Leidinggevenden en vertrouwen: we zijn gelukkiger als we onze leidinggevenden vertrouwen en de visie steunen die zij uitdragen.
  2. Bijdrage en erkenning: als we expliciet waardering en erkenning ontvangen voor de bijdrage die we hebben geleverd.
  3. Organisatie en trots: Geluk wordt groter als we daadwerkelijk trots zijn op de organisatie waarvoor we werken.

Dit zou betekenen dat wij het heft in eigen handen kunnen nemen en zelf de regie kunnen voeren over ons werkgeluk. Ik zeg: DOEN!

 

Bellen