Maak serious business van gelukkige medewerkers

Geluk leidt tot succes! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de mate waarin we ons gelukkig voelen bijdraagt aan het succes van een organisatie. Vroeger dachten we nog dat geld en succes gelukkig maken. Maar is dat wel zo?

Gelukkig
Gelukkig zijn verandert onze stemming en mentaliteit. We worden er wijzer van, gemotiveerder en effectiever en meer gefocust op wat we echt belangrijk vinden. Dat geeft energie en maakt ons blij. En dat creëert succes. Reden temeer voor de Regio Academy om er een congres aan te wijden met de titel ‘Geluk Werkt. Maak serious business van gelukkige medewerkers.

Geluk sturen
Hoewel het onderwerp mij zeer boeit, was ik ook een beetje sceptisch. Niet over het feit dat gelukkige mensen bijdragen aan veel goeds op deze wereld, maar het feit dat het zakelijk gezien interessant is. Dus eigenlijk dat je er goed aan kunt verdienen. Dat schuurde bij mij. Want is geluk wel zo meetbaar en maakbaar? Kan het een doel op zich zijn? Kun je het bewust inzetten of beïnvloeden? En is dat ethisch verantwoord?

Doelbewust
Er is veel onderzoek gedaan naar geluk. Op individueel niveau, maar ook bij bedrijven en overheden. Er is zelfs een World Database of Happiness (worlddatabaseofhappiness.eur.nl).
Laten we starten met de vraag: wat bepaalt geluk? Waarom zijn sommige mensen gelukkiger dan anderen? In haar boek ‘De maakbaarheid van het geluk’ toont de Amerikaanse psychologe Sonja Lyubomirsky aan dat het vermogen om een gelukkig leven te leiden al voor de helft bij geboorte vastligt. Tien procent wordt bepaald door de omstandigheden en veertig procent door doelbewuste acties. Omdat we onze genen niet kunnen veranderen, en het effect van veranderde omstandigheden slechts tijdelijk is, blijft de doelbewuste actie – in gedrag en gedachte – als enige beïnvloedbare geluksfactor over.

Stabiele relaties
Hoe dan? Om die vraag te beantwoorden, onderzocht Sonja Lyubomirsky wat gelukkige mensen doen. Zij concludeert dat gelukkige mensen goed zijn in het leggen van stabiele relaties die voldoening geven. Zij laten vaker blijken dat ze dankbaar zijn. Ze staan sneller klaar om anderen te helpen. Ze zijn optimistischer over de toekomst. Ze leven meer in het hier en nu. En ze wijden zich aan zaken waaraan zij belang hechten.

Wat heb je nodig
En nu naar de werkomgeving: hoe creëren we een werkomgeving waarin mensen gelukkig kunnen zijn? Daar weten we nog niet zo heel veel van. Shay McConnon, psycholoog en spreker op het congres Geluk Werkt, is van mening dat mensen naar hun werk gaan om bepaalde behoeftes te vervullen. Volgens hem ligt de oplossing in het weten wat mensen nodig hebben en daar dan in te voorzien. Met de kanttekening dat niet iedereen dezelfde behoeften heeft en dat die zelfs wel eens tegenstrijdig kunnen zijn. Zijn oplossing is ‘Talk Need’. Vrij vertaald: weet wat je nodig hebt en praat erover met elkaar.

Geluk = betekenis
Bob Hutten, algemeen directeur van Hutten, stelde een vraag. ‘Hoe kunnen we van betekenis zijn voor elkaar en de maatschappij?’ Hij koppelt geluk aan betekenis geven. Een betere samenleving creëren waar ook toekomstige bewoners nog van kunnen genieten. En dat met elkaar vertalen naar praktische zaken die medewerkers aanspreken en waaraan zij gezamenlijk vorm geven. Hij stelt dat je zo met veel blije mensen ook heel goede zakelijke resultaten kunt boeken. Voor hem hét bewijs dat gelukkige mensen succesvolle organisatie kunnen creëren.

Geluk is zakelijk gezien dus interessant, maar alleen als je doel zuiver is, gericht op het gelukkig maken van medewerkers. Gelukkige mensen als middel gebruiken om rijk te worden is een heel ander verhaal. Dat was mijn gelukzalige conclusie na deze inspirerende dag!

Bellen