Aanpak

Als coach en trainer begeleid ik je bij het ontdekken en ontwikkelen van je talenten, ambities en drijfveren. Ik ben iemand die met je meedenkt en een klankbord voor je is. Die je, waar nodig, confronteert met je gedragspatronen en overtuigingen. Die je uitdaagt om vanuit verrassende perspectieven naar jezelf te kijken. Die je op nieuwe ideeën brengt en die samen met jou die nieuwe ideeën verwezenlijkt door heel goed gebruik te maken van nieuwe media. En die je inspireert om je talenten en creativiteit zo in te zetten, dat zij je leven en werk de betekenis geven die jij wenst.

Hoewel ieder coaching- en trainingstraject maatwerk is, zijn er vijf fasen in de aanpak te onderscheiden:

1. De coachings- of trainingsvraag helder krijgen
Er zijn veel redenen om aandacht te besteden aan je werk en loopbaan. Soms pas noodgedwongen als er ontslag dreigt, bij werkloosheid, als je een opleiding afrondt, als je een beoordelingsgesprek hebt gehad of als je door werk of privé gedwongen wordt keuzes te maken. Zowel een positieve als een negatieve ervaring kan aanleiding geven om actie te ondernemen in je loopbaanontwikkeling. Het is belangrijk de vraag goed in beeld te krijgen, want het stellen van de vraag is een antwoord op zichzelf.

2. De reflectiefase
Het gaat om bewustwording van wie je werkelijk bent en wat jij belangrijk vindt in jouw leven. Wat jou drijft, wat je bezielt, wat je ambities zijn, wat jouw talenten, wat jouw wensen en waarden zijn in je werk en loopbaan. Je reflecteert op je eigenschappen, je competenties, vaardigheden, et cetera. Instrumenten als de Myers Briggs Type Indicator en Waarden Management helpen je daarbij.

3. De onderzoeksfase
Het onderzoeken van jouw wensen en waarden in werk en de (eventuele) mogelijkheden om te veranderen van werk. Je gaat op zoek naar werk(zaamheden) waarin jouw persoonlijke waarden overeenkomen met de waarden die in dat werk gelden en waarin jouw talenten aansluiten bij de ontwikkelingen die in dat werk voorkomen.

4. De actiefase
Contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt gericht op je loopbaanontwikkeling. Je kunt netwerkcontacten gebruiken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, van werkmogelijkheden en om feedback te krijgen op je eigen functioneren.

5. De zelfsturingsfase
De planning en beïnvloeding van je leren en werken. Je maakt keuzes, je onderzoekt de consequenties van je keuzes en gaat daadwerkelijk acties ondernemen om je werk aan te laten sluiten op jouw talenten en bezieling.

Bellen