Drijveren analyse

Krijg inzicht in wat jou motiveert
Gedrag is een stijl die je hanteert om de dingen die je leuk en belangrijk vindt voor elkaar te krijgen. Kortom: het “wat”. Echter, waarom je doet wat je doet, en of je überhaupt in actie komt, heeft alles met jouw drijfveren te maken. Drijfveren bepalen in belangrijke mate door welke bril je naar de wereld kijkt. Als jij je drijfveren kwijt kan in je werk, dan zet je makkelijker een stap extra voor jouw team of organisatie.

Wat zijn drijfveren?
Drijfveren spelen een belangrijke rol in je dagelijks leven. Ze maken duidelijk wat je werkelijk interesseert en zeggen iets over wat je wilt bereiken. Jouw drijfveren bepalen welke afweging je maakt, voordat je in actie komt. Het geeft daardoor richting aan je gedrag. Zo komt het voor dat twee mensen met verschillende drijfveren in dezelfde situatie totaal anders handelen, terwijl ze wel dezelfde DISC gedragsstijl kunnen hebben.

De zes drijfveren
Eduard Spranger was een Duitse gedragswetenschapper. In 1928 publiceerde hij zijn boek “Types of men”. Hierin classificeerde hij zes basisattitudes, ook wel drijfveren genoemd.

Ik ben als stress- en burn-outcoach opgeleid door het CSR, Expertisecentrum Stress en Veerkracht. Hieronder volgt informatie over de specifieke CSR-aanpak die ik voorsta.

De zes drijfveren zijn:

  • Theoretische drijfveer: je hebt voortdurende honger naar kennis en je voelt de behoefte om je op inhoud te ontwikkelen. Je wilt weten, je wilt kennis, je wilt leren.
  • Sociale drijfveer: je bent zeer begaan met anderen, wilt anderen graag helpen en je komt aardig en belangeloos over. Je wilt helpen.
  • Individualistische drijfveer: je hebt een sterke behoefte om het eigen lot te sturen en soms ook het lot van anderen. Je wilt invloed.
  • Esthetische drijfveer: je bent gericht op het intens waarnemen, beleven en ervaren van de wereld om je heen vanuit jouw gevoel. Je wilt ervaren.
  • Traditionele drijfveer: je hecht waarde aan een ordenend systeem van regels, principes, normen, ideeën, en richtlijnen om je leven betekenis te geven. Je wilt een leidraad.
  • Zakelijke drijfveer: je bent praktisch ingesteld, je wilt je graag inspannen en daarvoor iets terug zien. Je wilt return on investment.

De hoogste drijfveren
De hoogste drijfveren zijn zeer bepalend voor de richting in jouw leven. Deze drijfveren bepalen voor het grootste deel je motivatie om dingen juist wel en andere dingen juist niet te doen. Dit zijn je sterkste innerlijke motivatoren. Je hoogste drijfveren kunnen je effectiviteit ook remmen. In de drijfverenanalyse wordt beschreven wat dit voor jou en je omgeving betekent.

De situationele drijfveren
De drijfveren waar je iets minder hoog op scoort zijn je situationele drijfveren. Deze drijfveren kunnen een rol spelen in je leven, maar dat hangt af van de prioriteiten die je op dat moment hebt.

De laagste drijfveren
De drijfveren waar je het laagst op scoort zijn je neutrale drijfveren. Deze zijn het minst bepalend voor je motivatie om bepaalde dingen juist wel of juist niet te doen. De neutrale drijfveren zijn je achilleshiel, omdat het je veel energie zal kosten om werk te doen waarbij deze drijfveer belangrijk is. Ook omdat het je wellicht energie kost om met mensen of collega’s om te gaan die juist heel hoog scoren op deze drijfveren.

Bellen