Training

Zelfsturing in werk en loopbaan voorkomt stress, burn-out en bore-out en zorgt ervoor dat mensen hun talent serieus nemen, waarderen en inzetten. Dat bereik je met de training Lef in je Werk en Loopbaan, CV & Sollicitatie Update en met de training Ontwikkelingsgericht Leidinggeven.

Lef in je Werk en Loopbaan

Wat is het doel van onze training?
Weet waar je heen wilt, versterk je impact en durf je werkwensen te realiseren. Wat zijn je werk- en loopbaanwensen? Hoe kun je daar vorm aan geven en daar stevig voor opkomen?

Wat is de inhoud van deze training?
Tijdens de training wordt aandacht besteed aan:

 • je loopbaankeuzes tot nu toe
 • je persoonlijke wensen, waarden en ideeën
 • jouw kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelingsmogelijkheden
 • wat jij nodig hebt om met plezier naar je werk te kunnen gaan
 • hoe je zelfinzicht kunt omzetten in daadkracht
 • keuzes maken en met lef stappen zetten
 • het maken van een concreet actieplan voor de toekomst

Deze loopbaantraining biedt helderheid over de richting waar je heen wilt in je werk, versterkt je zelfinzicht en vergroot je daadkracht om je werkwensen te realiseren. Aan het einde van de training weet je wie je bent, wat je kunt, wat je wilt met je loopbaan en heb je een plan om concrete stappen te zetten. Omdat er met twee trainers wordt gewerkt, is er voldoende ruimte voor individuele aandacht.

Wat is de werkwijze van de training?
Voorafgaand aan de training ontvang je een intakeformulier met vragen over jouw werksituatie. Daarnaast ontvang je een voorbereidende opdracht. De training bestaat uit twee trainingsdagen met ook tussentijdse opdrachten. Deze opdrachten nemen niet veel tijd in beslag en zijn gericht op zelfonderzoek. Reken op maximaal twee uur voorbereiding per trainingsdag.

Tijdens de training werk je afwisselend zelfstandig en samen met anderen. Verschillende inspirerende werkvormen worden ingezet, waarbij denken en doen worden gecombineerd en afgewisseld

Min/Max aantal deelnemers:
Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Duur in uren, dagdelen en dagen:
Twee trainingsdagen, zes trainingsuren per dag. De trainingsdagen zijn met tussenpozen van 2 weken.

Vragen?
Neem contact op met de trainers van De Cultuurtolk:
 Yvette Buyserd op 06 – 14 68 71 14
 Elly Dikker op 06 – 53 86 56 01

CV & Sollicitatie Update
Update je kennis van solliciteren en versterk je impact in sollicitatiegesprekken

Wat is het doel van onze training?
Update je kennis van solliciteren en versterk je optreden in sollicitatiegesprekken. Wat komt er allemaal bij kijken en hoe moet je je erop voorbereiden? Onze compacte CV & Sollicitatie Update leert je een functiegericht CV te schrijven en hoe je een overtuigend sollicitatiegesprek kunt voeren.

Wat is de inhoud van de training?
Tijdens de CV & Sollicitatie Update wordt aandacht besteed aan:

 • Het updaten en functiegericht maken van je CV
 • Het analyseren van de vacature en de koppeling maken naar je eigen capaciteiten
 • Formuleren van je pitch en motivatie
 • Overtuigen van capaciteiten d.m.v. STARR-methodiek
 • Do’s en don’ts in sollicitatiegesprekken
 • Voorbereiden op lastige vragen

De training versterkt jouw impact en invloed. Je leert jouw kwaliteiten en motivatie goed onder woorden te brengen. Aan het einde van de trainingsdag heb jij alle middelen in handen om een overtuigend sollicitatiegesprek te voeren.

Wat is de werkwijze van de training?
De training is kort en compact! Na afloop krijg je een naslagwerk mee en kun je zelfstandig aan de slag om je sollicitatiebrief en je CV te actualiseren. Naar de training neem je jouw CV mee en een vacature die jou aanspreekt. Deze dienen als uitgangspunt in de training.

Tijdens de training werk je afwisselend zelfstandig en samen met anderen. Verschillende inspirerende werkvormen worden ingezet, waarbij doceren en doen worden gecombineerd en afgewisseld. Je krijgt veel informatie, maar het accent van de training ligt op het samenwerken en doen.

Min/Max aantal deelnemers:
minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers.

Duur in uren, dagdelen en dagen:
1 trainingsdag, 6 trainingsuren per dag.

Vragen?
Neem contact op met de trainers van De Cultuurtolk:
Yvette Buyserd op 06 – 14 68 71 14
Elly Dikker op 06 – 53 86 56 01

Ontwikkelingsgericht Leidinggeven

Hoe zorg je als werkgever ervoor dat medewerkers bevlogen en betrokken zijn en op vol vermogen hun talenten en creativiteit voor de organisatie blijven inzetten? Hoe zorg je ervoor dat zij de ruimte krijgen en de richting kennen om vitaal en gemotiveerd door te werken aan het succes van jouw organisatie?

Lijnmanagers en HR-adviseurs kunnen hier een rol in spelen. Enerzijds door te weten welke talenten en kwaliteiten de organisatie de komende twee jaar nodig heeft. Anderzijds door  medewerkers te ondersteunen in het vormgeven van hun eigen loopbaanplan. Door hen bewust te maken van hun eigen drive, ambities en mogelijkheden.

Medewerkers zien maar zelden wat hun bijdrage is aan het succes van hun organisatie. Organisaties stellen hen vaak slecht in staat om dat te kunnen zien. Ook is meestal niet duidelijk in welke richting de organisatie gaat en wat de bijdrage van de medewerkers daaraan is. Hierdoor schiet de aansluiting van eigen behoeftes en ambities op de missie van hun organisatie tekort.

Met onze training ‘Ontwikkelingsgericht Leidinggeven’ krijgen lijnmanagers en HR-adviseurs  praktische handvatten met als doel de werkbetrokkenheid, zelfsturing en beweging van medewerkers in hun organisaties te vergroten, passend binnen de doelen en missie van de organisatie. Dit doe ik door:

 • Hen inzicht te geven in wat medewerkers nodig hebben om stappen in hun loopbaan te zetten;
 • Hen te begeleiden in het aangaan van de dialoog met medewerkers om te weten te komen in hoeverre hun individuele loopbaanwensen vorm gegeven kunnen worden binnen of buiten de eigen functie;
 • Hen  met lef te laten onderzoeken wat de speelruimte is om medewerkers met succes organisatiedoelen te laten bereiken.
Bellen